คู่มือการใช้งาน Heron เบื้องต้น

บทความนี้เป็นคู่มือการใช้งาน Platform Heron (beta) https://heron.sensesiot.com/

หน้าแผนที่/หน้าแรก

แผนที่ที่แสดงบนหน้าแรก สามารถควบคุมการแสดงผลได้ดังนี้

  • ซูม ใช้ Scroll Mouse กลาง หรือปุ่ม +/- บนหน้าเว็บ
  • ย้ายตำแหน่งแผนที่ คลิกลากเมาส์ซ้ายไปตามตำแหน่งที่ต้องการ
หน้าแรก แสดง Marker บนแผนที่
ส่วนที่ลูกศรชี้คือ Marker

ที่หน้าแรก จะปรากฎแผนที่ และ Marker ตามประเภท

  • ถ้าเป็น ร้านค้า จะแสดงเป็นรูปร้านค้า
  • ถ้าเป็น คนขับ จะแสดงเป็นรูปรถจักรยานยนต์
หน้าต่างแสดงข้อมูลรายละเอียดบน Marker
หน้าต่างแสดงข้อมูลรายละเอียดบน Marker

Marker เหล่านี้ สามารถคลิกได้ เพื่อแสดงรายละเอียดบนหน้าต่างเหนือ Marker ได้

ถ้าต้องการปิดหน้าต่างข้อมูลเหล่านั้น ให้คลิกปุ่ม x บนหน้าต่างที่ชี้บน Marker

หน้าแรก ส่วนปุ่มแสดง Marker ตามกลุ่ม
ปุ่มแสดง Marker ตามกลุ่ม

นอกจากนี้ ที่แผนที่จะมีปุ่มควบคุมด้านบน อยู่ 3 ปุ่ม เมื่อคลิกจะแสดง/ซ่อน Marker ตามกลุ่มที่เราต้องการได้

  • ทั้งหมด แสดง Marker ร้านค้าและคนขับ
  • ร้านค้า แสดงเฉพาะ Marker ร้านค้า
  • คนขับ แสดงเฉพาะ Marker คนขับ

การแสดงตำแหน่งโดยใช้ Geolocation

ปุ่มแสดงตำแหน่งโดยใช้ Geolocation
ปุ่มแสดงตำแหน่งโดยใช้ Geolocation

เราสามารถค้นหาตำแหน่งของผู้ใช้งาน ณ ขณะนั้นได้ โดนการคลิกที่ปุ่มลูกศร บนปุ่ม +/- บนแผนที่ เพื่อค้นหาตำแหน่งของตัวเองโดยใช้ Geolocation

Marker ตำแหน่งพิกัดของผู้ใช้ใน ณ ขณะนั้น
ตำแหน่งพิกัดของผู้ใช้ใน ณ ขณะนั้น

รอสักครู่ แผนที่จะแสดงตำแหน่งพิกัดของผู้ใช้ โดยจะปรากฎเป็น Marker ธรรมดา ดังรูป

หน้าต่างแจ้งเตือนการใช้งาน Geolocation บน Firefox
หน้าต่างแจ้งเตือนการใช้งาน Geolocation บน Firefox

ถ้าใช้ Browser Firefox จำเป็นต้องอนุญาต Browser ก่อน จึงจะสามารถใช้งาน GPS ได้

การสมัครสมาชิก

หน้าแรก ส่วนปุ่มลงทะเบียน
คลิกที่ปุ่มลงทะเบียน

ที่หน้าแรก คลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน เพื่อไปยังหน้าลงทะเบียน

หน้าจอลงทะเบียน ส่วนประเภทการลงทะเบียน
เลือกประเภทการลงทะเบียน

คลิกเลือกประเภทการลงทะเบียนดังนี้

  • ร้านค้า สำหรับร้านค้า/ผู้ให้บริการสินค้า
  • ลูกค้า สำหรับคนทั่วไป
  • คนขับ สำหรับผู้ให้บริการรับส่งสินค้า
หน้าจอการลงทะเบียน
กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยเฉพาะส่วน Username และรหัสผ่าน
จากนั้นให้คลิกปุ่ม ลงทะเบียน เพื่อลงทะเบียน

หน้าจอเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ
หน้าจอเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ

ถ้าขึ้นว่า “ลงทะเบียนสำเร็จ” คือลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

การเข้าสู่ระบบ

หน้าแรก ส่วนปุ่มลงทะเบียน
คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ

ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานระบบต่างๆ ของ Heron ได้โดยการคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบ เพื่อไปยังหน้าเข้าสู่ระบบ

หน้าเข้าสู่ระบบ
หน้าเข้าสู่ระบบ

ระบุ Username/รหัสผ่าน ที่ถูกต้องลงไป แล้วคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ

ถ้าสำเร็จระบบจะ Redirect ไปยังหน้าแรก ซึ่งสามารถใช้งานระบบต่างๆ ของ Heron ได้

ระบบแชท

การใช้งานระบบแชท จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบก่อน จึงจะสามารถใช้งานได้

ถ้ายังไม่ได้เข้าสู่ระบบ ไปที่หัวข้อ การสมัครสมาชิก
ถ้ายังไม่ได้สมัครสมาชิก ไปที่หัวข้อ การเข้าสู่ระบบ

ไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์ โดยการคลิกที่โลโก้ Heron

Marker และปุ่มแชท
Marker และปุ่มแชท

คลิกที่ Marker ที่ต้องการ แล้วคลิกที่ปุ่มแชท จะปรากฎหน้าต่างแชทขึ้นมา

หน้าต่างแชท
หน้าต่างแชท และปุ่มส่งข้อความ
หน้าต่างแชท และปุ่มส่งข้อความ

พิมพ์ข้อความเพื่อโต้ตอบ/แชท เมื่อพิมพ์ข้อความครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที่ปุ่มลูกศร เพื่อส่งข้อความ

Popup Emoji
การใช้งาน Emoji

Heron สามารถใช้งาน Emoji ได้ โดยการคลิกปุ่มหน้ายิ้ม แล้วเลือก Emoji เพื่อแทรกลงบนข้อความ (หรือ copy/paste โดยตรงได้)

--

--

ณัฐวัฒน์ จันทร์สุข

สนใจในเทคโนโลยี และเกม ชอบเขียนบทความสไตล์เกรียนๆ