รีวิว Senses Weizen ก่อนเปิดตัว (Sponsor Review)

สารบัญ

Senses Weizen เป็นบอร์ด IoT ที่พัฒนาโดยบริษัท LogiSenses บริษัทที่มุ่งเน้นการนำ IoT ให้เข้าถึงง่ายทุกๆ คน โดยมีผลิตภัณฑ์ที่กำลังเปิดตัว คือ “Senses” Platform IoT Online ที่ใช้ง่าย

คุณสมบัติเบื้องต้น

Senses Weizen ใช้ Chip ESP32-WROVER-IB ซึ่งเป็น Chip ESP32 รุ่นหนึ่งที่มีคุณสมบัติดังนี้

  • ขนาด 6.5x3x1 ซม.
  • Flash ROM 16MB
  • PSRAM 8MB
  • มี Chip Wifi (802.11 b/g/n) ที่มาพร้อมที่ต่อเสาอากาศ เพื่อต่อเสาอากาศสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการรับคลื่น WIFI ได้
  • มี Chip Bluetooth ในตัว (BLE 4.2)

ขา I/O

สำหรับขา I/O ของ Senses Weizen เป็นไปตามรูปภาพ ดังนี้

Senses Weizen Pinout
NC = Not Connected = ไม่ได้ต่อกับขาใดๆ

ต่างจากบอร์ด IoT ทั่วๆ ไป ขา I/O ของ Senses Weizen สามารถรับแรงดันไฟฟ้าได้ไม่เกิน 3.3V (แต่ก็มีขา 5V มาให้)

นอกจาก I/O ข้างต้นนี้แล้ว ยังมี LED พิเศษที่ติดอยู่กับบอร์ด โดยมีหมายเลขขา I/O เป็นหมายเลข 2 อีกด้วย

ทดสอบฟังก์ชั่นเบื้องต้น

Blink — ไฟกระพริบในตำนาน

I/O — ทดสอบขา I/O

EEPROM — ทดสอบการใช้งาน EEPROM

Wifi— ทดสอบ Chip Wifi

Wifi Test

สรุป

ด้วยพลังของ Chip ESP32-WROVER-IB ทำให้ Senses Weizen เป็น IoT ที่สามารถเชื่อมต่อกับ WIFI และ Bluetooth ได้ในตัว

--

--

ณัฐวัฒน์ จันทร์สุข

สนใจในเทคโนโลยี และเกม ชอบเขียนบทความสไตล์เกรียนๆ